Utbildningar, utvecklingsdagar / workshops och föreläsningar

Vi planerar tillsammans ett upplägg som passar just dig/er och din/er organisation.

En feedbackutbildning kan exempelvis vara två heldagar eller vara en inspirationsföreläsning på en timma. I samverkan med Utvecklingshuset Strandska kan längre ledarskapsutbildningar i konceptet Styra, Leda, Coacha genomföras.

Exempel på insatser:

“Gettin’ good players is easy. Gettin’ ’em to play together is the hard part.”

1 plus 1 ska bli 3 – Teori och praktisk träning av olika verktyg som en ledare kan använda för att tillsammans med sina medarbetare skapa det framgångsrika teamet som trivs på sitt arbete och presterar på topp.

“Feedback is the breakfast of champions.” Ken Blanchard

 • Praktisk träning av verktyg och teori med syfte att utveckla en feedbackkultur på arbetsplatsen. En arbetsplats som kännetecknas av utveckling, lärande och trivsel och därigenom når bättre resultat.
 • Praktisk träning av verktyg och modeller för att ge och ta emot positiv och utvecklande/negativ feedback. Teori gällande senaste nytt inom forskningen vad gäller feedbacks betydelse för personlig utveckling och företagets lönsamhet.

”Att våga är vägen till lyckade beslut”

Beslutsfattande är inte alltid så enkelt som det låter. Teori och praktisk träning med olika verktyg gällande process för beslutsfattande. Efter utbildningen ska du känna dig trygg i hur och när du ska fatta effektiva och välförankrade beslut samt veta hur du processar och förankrar olika typer av beslut.

”To make time you must take time”

Delegera är lätt i teorin men svårt i praktiken för många av oss. Utbildningen ger dig verktyg för att delegera smart genom att våga släppa kontrollen. När vi utvecklar förmågan att delegera ökar möjligheten att ta tillvara på medarbetarnas potential och ger dig mer tid till att ägna åt det strategiska ledarskapet.

Teori och praktisk träning på verktyg/modeller gällande konsten att hålla effektiva, meningsfulla och energigivande möten. Möten där vikten av förberedelse och efterarbetet är lika viktigt som själva genomförandet av mötet. Du kommer efter utbildningen uppfattas som en effektiv och tydlig möteshållare.

”Bli en lärande organisation genom oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra” The Toyota way  Jeffrey K Likers

 • Teori, praktisk träning på verktyg och tips för att kunna utveckla en lärande och innovativ kultur som präglas av tillit, nyfikenhet och ständiga förbättringar. Målsättningen med en lärande organisation är att bättre ta tillvara på medarbetarnas initiativkraft och som arbetsplats vara och upplevas som en inkubator för att utveckla nya idéer.
 • Teori, praktisk träning på verktyg och tips för att du i ditt ledarskap ska bli mer lärandemotiverad än prestationsstyrd med syfte att  utveckla dina innovativa och kreativa sidor. Att våga utmana sin rädsla för misstag och misslyckande gör att vi bättre nyttjar vår kapacitet utan att sätta egna begränsningar.

”When you talk you are only repeating what you already know, but when you listen you may learn something new” Dalai Lama

 • Aktivt lyssnande – Det finns en anledning till att vi har två öron och en mun. Teori, praktisk träning med olika verktyg och tips för att utveckla ditt aktiva lyssnande, vilket leder till nöjdare medarbetare och kunder/brukare.
 • Kommunikativt ledarskap/medarbetarskap ger friska och effektiva organisationer – Verktygslåda för att kommunicera mer effektivt för en bättre arbetsmiljö och bättre resultat.
 • Kommunikation är en framgångsfaktor i all utveckling och förändring.  Vi arbetar med verktyg och metoder för att leda projekt mot önskat resultat med hjälp av kommunikation för att navigera effektivt genom förväntningar, förändringar, motstånd med goda resultat.

”Genom mig själv, känner jag inte andra”

Lär dig att coacha. Vilken typ av frågor leder till utveckling och varför ska jag inte ge mina medarbetare så mycket råd?  Lär dig coachingens grunder för att som ledare arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt. Ett coachande förhållningssätt handlar om att tro på varje individs förmåga att lösa en uppkommen situation, att ta ansvar för sitt eget arbete. Coachande är en lärprocess; att hjälpa en person att själv få syn på vad som händer och besluta hur man ska gå vidare.

”De största konflikterna utspelar sig inte mellan människor utan inom människan”

 • Teori och praktisk träning på verktyg för att göra ”motståndaren” till en partner i problemlösning, istället för en motpart i en konflikt
 • Att utveckla förmågan att förhålla mig till människor som ”triggar mig” och känna och se det som utveckling istället för ett energidränage.

”Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare” Japanese proverb

Målstyrning –  what´s in it for me, verktyg och inspiration för att skapa delaktighet och engagemang för att tillsammans med medarbetare arbeta mot en tydlig vision och uppsatta mål

”All förändring börjar med en insikt”

I en förändringsprocess måste allt från känslor till mätbara resultat hanteras av ledaren – Teori, praktisk träning och verktyg för att leda framgångsrikt i förändring.

”Ledarskap är handling, inte en position” Donald H. McGannon

 • Verktyg och förhållningssätt för ett modigt och hållbart ledarskap
 • Att vara ny som chef
Kontakta mig
Mina referenser