Några av mina referenser

På den här sidan har jag samlat några av mina många referenser från tidigare uppdrag. Välkommen att kontakta mig om du söker efter något mer specifikt för ditt ändamål.

Johanna Eklöf
Johanna EklöfOmrådeschef bistånd, Tanums kommun

Nina Schmidt är en mycket glad, varm och inkännande person. Hon är skarp och inget undgår henne. Varsamt ömsom utmanande följer hon och håller i processen! Nina har en fantastisk förmåga att se och möta människor där de befinner sig just nu. Hon är blixtsnabb i sin analys av både grupper och individer, sätter fingret på vad som behöver utvecklas och har en förmåga att få människor att utmana sig själva samtidigt som hon får dem att växa. Hon har också humor och värme som gör att hon lätt får människors förtroende och inte minst är hon ett sprudlande energiknippe! För min del har arbetet tillsammans med Nina inneburit att jag har utvecklats i min yrkesroll och har blivit bättre på att ”krossa Jante” och därigenom har jag också vågat ta mig an nya spännande utmaningar!

Johanna Eklöf, Områdeschef bistånd, Tanums kommun

Nina har förmågan att lyssna in, ställa fördjupande och klargörande frågor som utmanar och får en att reda i sina egna tankar och utifrån det bygga strategier för hur hantera situationer, människor, livskriser, konflikter, dilemman – både vad gäller privat och arbetsrelaterat. Hon får en att se sina positiva sidor och styrkor och ingjuter mod i varenda människa! I grupprocesser leder det till att gruppen når sitt optimala  – 1+1= oändligt med humor, värme, allvar, utmaningar, skratt och gråt.

Linda Esseholt, kommunchef, Grästorps kommun
Linda Esseholt
Linda EsseholtKommunchef, Grästorps kommun
Glenn Svedberg
Glenn SvedbergVd, Nolato Cerbo

Nina hjälpte oss att leda en workshop under en medarbetardag med över 100 deltagare 2014. Hon satte sig snabbt in sig i uppdraget och kunde med en liten insats från vår sida på egen hand komma med ett förslag på upplägg som var bra och som under dagen visade sig fungera mycket bra i praktiken. Hon var flexibel och kunde anpassa både nivå, omfattning och innehåll så att det blev relevant och intressant och lämnade även utrymme för deltagarna. Nina observerade under dagen både enskilda individer, händelser, relationer samt fångade upp de stora dragen och skickade efteråt en summering med hennes synpunkter och kommentarer som var mycket klarsynta och värdefulla för oss i vårt fortsatta arbete.

Ledarskapsutbildning:
Under ett drygt halvår genomförde vi hösten 2015 ett ledarutvecklingsprogram för ett 20-tal ledare som kretsade kring ”Styra-Leda-Coacha” och som gick ut på att träna ledarnas förmåga att anpassa sitt ledarskap och även förbättra sin kommunikativa förmåga och att ge återkoppling till medarbetarna. Allt var kopplat på ett naturligt sätt till de spelregler som gäller i vårt företag kring Ledarskap, Medarbetarskap och Värderingar. Nina kunde med lätthet driva oss framåt som grupp, men också anpassa för de olika individernas behov.

Coaching:
Nina har under en tidsbegränsad period hjälpt mig i coachinguppdrag för ett par av ledarna i vårt företag som velat träna lite extra på en del saker i sitt ledarskap för att kunna utvecklas som ledare och få full effekt av sin kapacitet. Nina har med sin vanliga energi på ett glädjefyllt sätt med stor integritet och på ett professionellt sätt hållit både mig som uppdragsgivare informerad, och haft tät dialog med den hon coachat som också i efterhand har varit mycket nöjd med insatsen.

Rekrytering:
Vi har valt att ta lite nya grepp i samband med rekrytering och istället för att testa kandidaterna med traditionella personlighetstest istället iscensatt rollspel där vi försökt efterlikna riktiga situationer för de aktuella tjänsterna. Nina har i dessa fall hjälpt oss med förberedelser, manus och även deltagit under själva genomförandet av rollspelen och efterföljande analys av de olika kandidaternas förmågor, styrkor och svagheter och varit rådgivande i vem av dem som passat bäst för den aktuella tjänsten. Både kandidaterna och våra egna chefer och personalansvariga har satt stort värde på sättet rollspelen genomfördes och den återkoppling som också lämnades till kandidaterna genom Nina försorg.

Glenn Svedberg, Vd, Nolato Cerbo

Nina är en inspirerande person som på ett engagerande sätt får människor att växa och verksamheter att utvecklas. Med hjälp av beprövade modeller, gedigen erfarenhet och en stor portion energi har Nina hjälpt oss att utveckla både medarbetare och arbetsgrupper inom organisationen. Vi kommer definitivt att fortsätta att ta hjälp av Nina.

Johan Olofsson, Direktör, Kunskapsförbundet Väst
Johan Olofsson
Johan OlofssonDirektör, Kunskapsförbundet Väst
Thomas Nilsson
Thomas NilssonPlatschef, Nolato Cerbo

Nina Schmidt som coach ger mig mycket. Hon har en enorm energi, är positiv, lång ledarerfarenhet, läser av människor fort, styr in på rätt väg och ger rak och ärlig feedback. Är alltid på topp, piggar upp, får mig att tänka till och bli inspirerad att fortsätta jobba med mig själv och att vilja utvecklas. Uppstarten med att få skriva ned sina ”allergier” gav insikter om varför man reagerar på olika sätt i olika situationer och nya möjligheter att ta sig vidare för att hitta nya och bättre vägar.

Thomas Nilsson, platschef, Nolato Cerbo