Välkommen till Nina Schmidt Verksamhetsutveckling

Goda resultat i en organisation kräver både personlig utveckling för dig som ledare och utveckling av dina medarbetare. Som framgångsrik ledare behöver du ha god självkännedom och behärska kraftfulla verktyg för att på bästa sätt använda din egen och ditt teams gemensamma potential. Jag kan vara ett stöd på din resa.

Nina Schmidt Vänersborg

Utmanande och utvecklande frågor som hjälper personer och organisationer att utvecklas, samtidigt som att också ge förslag på enkla och användbara verktyg i vardagen kännetecknar mitt sätt att arbeta. Nuvarande kunder upplever att möten och utbildningar tillsammans med mig leder till utveckling, kreativitet och engagemang både på individnivå samt på team/organisations nivå. Vilket är viktiga ingredienser för att vara en attraktiv, modern och hållbar arbetsplats med en hög måluppfyllelse. Våra möten beskrivs som utmanande, nyttiga, lekfulla och fyllda med mycket glädje och energi.

/Nina Schmidt

Navigera på ninaschmidt.se

Nytt från min Facebooksida