Organisation- och teamutveckling

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling genom teamutveckling – Process och verktyg för er att tillsammans forma ert ”dreamteam”. Er mångfald med olika personligheter och kompetenser blir er styrka och används för att mer effektivt nå era mål.

Genomlysning

Genomlysning av organisation, avdelning eller liknande, exempelvis inför en organisationsförändring, vid krav på effektivisering eller på grund av samarbetsproblem i arbetsgruppen.

Förändringsledning

Förändringsledare/stöd i en större organisationsförändring gällande det ”mjuka” kring exempelvis förändringsdesign, kommunikationsdesign med verktyg/modeller för att göra medarbetarna till medskapare och delaktiga i förändringen.

Mina referenser