Coaching och handledning

Syftet med coaching för dig och/eller dina medarbetare är att utforska och hitta din/sin egen potential i det som är din/deras verklighet. Du har den bästa lösningen själv gällande dina möjligheter och utmaningar och kraftfulla frågor tar dig från din bekvämlighetszon till din lärandezon där mycket spännande brukar hända. I vissa lägen kommer vi överens om att det inte enbart är coaching utan också innebär handledning där du får effektiva verktyg och konkreta tips och idéer. Du kanske vill bolla exempelvis en organisationsförändring och önskar få synpunkter och feedback.

Att dra nytta av en coach/handledare handlar om att du medvetet kopplar och använder insikterna, möjligheterna och kunskapen du får under träffarna genom att praktisera dessa i vardagen för att få till ”verkstad”. Det bästa är om du lär ut det du lärt dig i din organisation för då gör det ännu större nytta för ditt eget och organisationen lärande. Jag skickar också ut små påminnelsemail mellan våra träffar med exempelvis forskningsartiklar kopplade till vad vi arbetat med, utmanande frågor, reflektionsövningar, citat mm. Företaget har också en facebooksida med inspiration och omvärldsbevakning gällande ledarskapsforskning.

Innan vår första träff kommer du att få fundera över dina personliga utvecklingsmål och vad du vill uppnå med insatsen och hur vi kan ”mäta”/se bevis på resultatet efter avslutad insats. (helst i samråd med din chef som också kan ha mål med insatsen). Är det du som chef som önskar att en medarbetare coachas tar vi tillsammans fram en överenskommelse om vilka resultat du vill se hos individen.

Exempel på verktyg som tränas i handledning

 • Formulera tydliga mål, krav och förväntningar på medarbetare och följa upp på ett utvecklande sätt och inte ”bara” kontrollerande

 • Kunna delegera effektivt

 • Skapa en hållbar balans mellan arbete och fritid

 • Verktyg för att kunna arbeta mer strategiskt

 • Skapa positiv utvecklande gruppdynamik som ger energi och högre måluppfyllelse

 • Utveckla medarbetarna förmåga att möta kundernas behov och skapa långsiktiga relationer

 • Utveckla förmågan att aktivt lyssna

 • Utveckla det kommunikativa ledarskapet

 • Vända motstånd i arbetsgruppen till delaktighet och utveckling

 • Kunna ge konstruktiv feedback som personer kan ta till sig och som leder till utveckling

 • Förståelse för när ledaren behöver fatta tuffa beslut och hur se till att de hålls

 • Få färdigheter för att hantera skarpa lägen samt påverka och utveckla team