Om Nina Schmidt Verksamhetsutveckling AB

Jag är utbildad coach och teamcoach och har läst en postgraduate universitetsutbildning i Australien i ledarskap där bl.a. förändringsledning och marknadsföring ingick. I mitt arbete som konsult använder jag mig också av egna lärdomar från erfarenheter som ledare i snart 20 år. Jag har arbetat som lärare, rektor, grundskolechef i Uddevalla kommun, bildningschef (Förvaltningschef kultur, fritid, skola) i Vara kommun, utvecklingschef i Vänersborgs kommun och nu deltid som utvecklingscoach i Grästorps kommun.

Jag brinner som ledare för att tillsammans med medarbetarna skapa lärande och innovativa kulturer på arbetsplatser och i konsultrollen för att stötta andra ledare och medarbetare. För mig innebär det att medarbetare upplever att deras potential både som individ och team tas tillvara på arbetsplatsen, att man vågar tänka utanför boxen och testa nya sätt att arbeta och inte minst att alla har roligt på jobbet (nästan jämt).

Jag kan utbilda, genomlysa, coacha, stötta, utmana, förse dig, dina ledare och din organisation med effektiva verktyg och arbetssätt för en högre måluppfyllelse. Målsättningen för mig är att kunna ge dig och din organisation insikter och verktyg att använda i er vardag. Det handlar inte om att bara reflektera och få till sig kunskap, utan att medvetet koppla och använda kunskaper och insikter i vardagen så att det verkligen blir ”verkstad”. Det bästa är om du lär ut det du lärt dig i din organisation för då gör det ännu större nytta för ditt eget och organisationens lärande. Jag arbetar gärna med rollspel då jag ser goda resultat både gällande beteende och attitydförändring eftersom det väcker äkta känslor och berör våra ”ömma punkter”. Jag upplever att vi är alldeles för mycket för att bara ”prata” ledarskap i Sverige och det är lätt i teorin att vara klok och rationell då vi inte är känslomässigt involverade. Jämför med krisspel då du ”utsätts” för press och måste agera snabbt. Skarpa lägen som ledare kräver att förhållningssätt och verktyg som sitter i ryggmärgen och träning ger färdighet.
Du och dina medarbetare måste göra det roliga och tuffa jobbet varje dag i verksamheten för att skapa den hållbara, lärande och innovativa organisationen. Jag vågar lova att jag kan coacha dig som ledare till att ha modet att hålla i och använda dig av dina vässade förmågor för att våga rida den ibland stora vågen, trots en och annan svallvåg.

Som ledare på olika nivåer i snart 20 år har jag tröttnat på konsulter som säljer lösningar som svar på mina organisationsutmaningar genom att komma in i en eller två dagar på en tillställning som en ”gubbe i lådan”.

Det känns lite bättre för alla en vecka eller två efter insatsen men är snart bortglömt i vardagens stress. Min övertygelse är att det för att få till en bestående förändring krävs ett engagerat ägande från ledaren och arbetsgruppen för utvecklings/förändringsprocessen. Så väljer du att anlita mig måste du själv vilja leda din utveckling eller din förändringsprocess som individ eller för din organisation. Jag kan med coaching, handledning, utbildning av kraftfulla verktyg hjälpa dig till ”självhjälp” för att göra det lättare för dig nu och i framtiden i ett balanserat ledarskap och jag garanterar att du inte kommer att bli besviken på resultatet!

Att själv hitta en väg är fantastiskt, att hjälpa en annan människa att hitta sin egen väg är magiskt. Ledarskap för mig är att kommunicera människors värde och potential så klart och tydligt att de ser det i sig själva.